Заява про обмеження відповідальності

Компанією «Грін Тім» докладаються всі розумні зусилля для того, щоб на цьому веб-сайті містилася точна й оновлена інформація. Проте, незважаючи на прагнення ТОВ "Грін Тім" максимально повно та вчасно представляти на сторінках сайту точну інформацію, власник сайту не несе жодної відповідальності за актуальність та будь-які інші її якості. 
Цим ТОВ "Грін Тім" не надає жодних запевнень щодо придатності для будь-яких цілей опублікованих на сайті відомостей та інформації в будь-якій формі, наприклад, включених до документів, графічних матеріалів у будь-якому вигляді. Вся інформація, матеріали та графічні матеріали надаються “як є” та без жодних гарантій. Цим ТОВ "Грін Тім" відмовляється від будь-яких гарантій та відповідальності в зв’язку з цією інформацією, включаючи всі гарантії придатності, які маються на увазі, для конкретних цілей, прав та відсутності порушень. 
При здійсненні доступу до цього сайту та використанні його змісту всі пов’язані з цим ризики та відповідальність покладаються на користувача. ТОВ "Грін Тім" за жодних обставин не несе відповідальності за всі прямі-фактичні, непрямі або наступні збитки, а також збитки будь-якого іншого роду, що виникли через втрату можливості експлуатації, втрати інформації, втрати прибутку (як через дії за договором, так і через недбалість або інші недбалі дії) та стали результатом використання або застосування інформації, що міститься на цьому сайті, або пов’язані з цим. 
Інформація, опублікована на цьому сайті, орієнтована на загальне ознайомлення та жодним чином не може бути використана в якості вказівок, практичних або комерційних рекомендацій. У зв’язку з цим ТОВ "Грін Тім" не несе жодної відповідальності за прямий або непрямий збиток, нанесений через використання матеріалів, викладених на цьому сайті. Інформація за асортиментом продукції, її складом та властивостями, не призначена для того, щоб використовувати її замість інформації, що міститься на упаковках безпосередньо в мережах реалізації продукції.
Інформація, документи та супутні графічні матеріали, опубліковані на цьому сайті, можуть містити технічні похибки та типографські помилки. До наведеної інформації час від часу вносяться зміни. ТОВ "Грін Тім" має право в будь-який момент внести зміни та/або доповнення до описів послуг, продукції та/або програми (програм), що містяться тут. У зв’язку з цим, відвідувач цього сайту повинен усвідомлювати та приймати на себе ризик, пов’язаний з неправильним розумінням і тлумаченням наведеної інформації. Наведена інформація призначена тільки для користувачів України.

 Запити та "Зворотній зв’язок"

Запити та інший “Зворотній зв’язок”, що направляються на адресу ТОВ "Грін Тім" через цей веб-сайт, не повинні містити питань щодо особистих конфіденційних даних особи та членів їх сімей. Якщо який-небудь користувач наведених тут інформації, документів відправить нам інформацію, що включає дані “Зворотного зв’язку” (питання, коментарі, пропозиції і т.п.), які стосуються змісту цієї інформації, документів, то така інформація не розглядатиметься в якості конфіденційної.
ТОВ "Грін Тім" не зв’язує себе жодними зобов’язаннями стосовно подібної інформації та має право безперешкодно відтворювати, використовувати, розкривати та передавати її іншим особам без жодних обмежень. 
Використання Вами цього веб-сайту може реєструватися. 
ТОВ "Грін Тім" має право використовувати цю інформацію в статистичних цілях, а також для забезпечення безперервного зв’язку й удосконалення нашого веб-сайту. Якщо Ви не можете погодитися з вищевикладеною політикою, то просимо вас не користуватися цим сайтом. 
Запити та інший “Зворотній зв’язок”, що направляються на адресу ТОВ "Грін Тім" через цей веб-сайт не розцінюються як офіційні, та не зобов'язує ТОВ "Грін Тім" на них реагувати (відповідати), вчиняти певні дії, тощо.
Усі права зберігаються за власником сайту ТОВ "Грін Тім".

Our partners

 

 

 

Subscribe

Subscribe to our news

Feedback